Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Kancelaria Adwokacka oferuje usługi prawne w sprawach związanych z problematyką prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadząc sprawy m.in. o:

  • alimenty,
  • rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa,
  • pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
  • ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
  • wydanie przez sąd opiekuńczy zarządzeń dotyczących małoletniego (m.in. zgoda na odrzucenie spadku przez małoletniego, zgoda na wyjazd małoletniego za granicę z jednym z rodziców, skierowanie małoletniego do placówki wsparcia dziennego, poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej),
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • podział majątku wspólnego,
  • opiekę, kuratelę.