Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

prawo pracy

W ramach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Kancelaria oferuje:

  • reprezentowanie stron stosunku pracy (tj. pracowników, pracodawców) w sporze sądowym i pozasądowym,
  • sporządzanie umów, regulaminów, statutów,
  • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące ubezpieczeń społecznych, emerytur, rent.