Prawo cywilne

Kancelaria Adwokacka oferuje usługi prawne z zakresu prawa cywilnego, w tym świadczy doradztwo prawne, reprezentuje Klienta w toku postępowania sądowego, prowadzi negocjacje pozasądowe, sporządza: opinie prawne, pisma procesowe, wezwania do zapłaty, pozwy, wnioski, środki odwoławcze, umowy cywilnoprawne.

Adwokat Łukasz Gębala - kancelaria adwokacka Łęg tarnowski - prawo cywilne

Kancelaria prowadzi między innymi sprawy z zakresu:

  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek),
  • postępowania wieczystoksięgowego,
  • roszczeń o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie,
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
  • własności i praw rzeczowych (sprawy o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, naruszenie posiadania, naruszenie własności),
  • prawa zobowiązań,
  • prawa umów handlowych,
  • prawa ochrony konsumentów (roszczenia z rękojmi oraz gwarancji),
  • postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego,
  • ochrony dóbr osobistych.