Prawo budowlane i nieruchomości

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się przede wszystkim w prawie budowlanym oraz prawie nieruchomości. W ramach specjalizacji Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla wszystkich uczestników procesu budowlanego: deweloperów, inwestorów, generalnych wykonawców, wykonawców robót budowlanych, podwykonawców oraz nabywców lokali mieszkalnych i użytkowych.

prawo budowlane

Oferta Kancelarii w ramach prawa budowlanego i nieruchomości obejmuje:

  • porady prawne, tworzenie strategii prawnych, konsultacje w zakresie bieżących działań podmiotów gospodarczych z branży budowlanej,
  • sporządzanie, weryfikowanie, opiniowanie umów,
  • negocjacje z partnerami handlowymi,
  • windykację roszczeń w trybie polubownym i sądowym,
  • pomoc prawną w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych – koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych,
  • kompleksową obsługę inwestycji budowlanych przy współpracy z architektami, geodetami, kierownikami budowy,
  • pomoc w realizacji zamierzeń budowlanych dla osób fizycznych (uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, podział nieruchomości, legalizacji samowoli budowlanej).