Prawo karne

Adwokat Łukasz Gębala - kancelaria adwokacka Łęg tarnowski - prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych, karnoskarbowych, wykroczeniowych oraz wykonawczych, w tym zwłaszcza:

  • prowadzi obronę w toku postępowania przygotowawczego oraz sądowego,
  • reprezentuje pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego oraz oskarżyciela posiłkowego/subsydiarnego w toku postępowania sądowego,
  • prowadzi obronę na etapie postępowania wykonawczego po uprawomocnieniu się orzeczenia, w tym sporządza wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego,
  • sporządza zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, środki zaskarżenia i inne.