Odrolnienie

Odrolnienie

Jeszcze niedawno młode małżeństwa marzyły o posiadaniu własnego M. Teraz swoje wymarzone mieszkanie zamieniliśmy na dom z ogródkiem na wsi, co w znacznej większości wiąże się z koniecznością odrolnienia gruntu. Cały proces należy podzielić na dwa etapy.

Pierwszy polega na zmianie przeznaczenia gruntu poprzez uchwalenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego albo uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. W granicach Gminy Żabno, ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będziemy bazować tylko i wyłącznie na decyzjach o warunkach zabudowy.

Kolejnym etapem jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, które następuje po wydaniu przez Starostę decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Decyzję o zezwoleniu na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej należy dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych, tym samym procedurę należy rozpocząć przed ich złożeniem. Osoba, która uzyskała zezwolenie Starosty zobowiązana jest do uiszczenia dwóch opłat: należności oraz opłaty rocznej. Wysokość należności za wyłączenie 1 ha gruntów rolnych wacha się od kwoty 437.175 złotych za grunt klasy I do kwoty 87.435 złotych za grunt klasy VI. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że są to sumy astronomiczne, jednakże ustawodawca umożliwił pomniejszenie należności o wartość gruntu, ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami, w dniu faktycznego wyłączenia tego gruntu z produkcji. Tym samym, przy wysokiej cenie zakupu gruntu może dojść do sytuacji, w której nie będziemy zobowiązani do zapłaty należności. Opłata roczna z kolei uiszczana jest przez 10 lat w terminie do 30 czerwca. Wysokość opłaty rocznej ustalana jest na poziomie 10% wartości należności przed jej pomniejszeniem o cenę rynkową gruntu. Warto również zaznaczyć, że obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych, nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej na cele budownictwa mieszkaniowego do 0,05 ha w przypadku budynku jednorodzinnego lub do 0,02 ha, na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budynku wielorodzinnego.